Regulamin

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sklepu i dobry wzajemny kontakt proszę o zapoznanie się z Regulaminem sklepu

I Informacje ogólne
 
1. Właścicielem sklepu internetowego Orient and Art jest :
 

 
2. Sklep internetowy www.orient-and-art.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
3. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
4. Zamówienie złożone w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  Osoba składająca zamówienie oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu zastrzegamy sobie prawo  do unieważnienia złożonego zamówienia.
5. Zamówienia można składać przez 24 godziny. Zamówienia złożone w dni świąteczne i wolne od pracy realizowane będą w następnym dniu roboczym.
6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wypełnieniem formularza zamówienia i wysłaniem go na adres sklepu internetowego www.orient-and-art.com
7. Warunkiem realizacji jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.
8. Sklep www.orient-and-art.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, w którym zostały częściowo lub błędnie wypełnione formularze zamówienia.
9. Przy każdym produkcie, zamieszczonym na stronie sklepu www.orient-and-art.com, cena wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Cena nie zawiera kosztów wysyłki i opakowania.
10. Koszt wysyłki: Poczta Polska list polecony priorytet – 10 zł, Poczta Polska paczka priorytet – 15 zł, kurier – 30 zł. Przy zakupie kilku przedmiotów z sklepu koszt naliczany jest tylko raz.
11. Akceptowaną formą płatności jest wpłata na konto bankowe. Należną kwotę należy wpłacić w ciągu 3- ch dni roboczych w przeciwnym razie transakcja zostaje anulowana. Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem.
12. Wysłanie zamówionego produktu następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Nie dotyczy to zamówień indywidualnych.
13. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym-priorytetem lub paczką. W poszczególnych przypadkach wysyłamy firmą kurierską.
14. Wysyłka zamówionych towarów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejską 
15. Przesyłki dla wyrobów powyżej kwoty 150 zł na życzenie klienta mogą być wysyłane jako listy/paczki z zadeklarowaną wartością i ubezpieczane.
16. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki oraz opłaceniu kosztów zwrotu przesyłki.
17. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia oraz zagubienie lub zniszczenie przesyłek przez Pocztę Polską. Dokumentem stwierdzającym wysłanie przesyłki jest dowód nadania przesyłki ze stemplem Poczty Polskiej.
18. W przypadku nieotrzymania przesyłki w ciągu 14 dni od daty jej nadania, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym Sklepu, celem złożenia reklamacji na poczcie. Po uznaniu reklamacji przez pocztę, Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
19. Wszystkie informacje o produkcie  na stronach każdej z kategorii, w przypadku jakichkolwiek niejasności proszę o kontakt e-mail lub telefon w godzinach od 10-18 w dni robocze.
 
II  Zamówienia indywidualne
 
1. Złożyć zamówienie indywidualne można poprzez wypełnienie formularza kontaktowego albo o przesłanie e-mail na podany adres kontaktowy.
2. Należy w nim określić, jaki przedmiot, z jakiej kolekcji, w jakim rozmiarze i kolorze Państwo chcieli by mieć.
3. Najdalej w ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo odpowiedź, która jest jednocześnie  umową wstępną, czy zamówienie jest możliwe do wykonania, w jakim terminie, jaka będzie cena i koszty przesyłki.
4. Wszystkie te informacje przesyłane zostaną na podany adres e-mail do akceptacji. Na akceptacje poprzez e-mail zwrotny czekamy 48 godzin.
5. Realizacja indywidualnego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaconej zaliczki w wysokości  ½ całej sumy wartości wyrobu (z kosztami przesyłki) , i po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą elektroniczną lub telefoniczną.
6. Ustalona kwota musi być wpłacona  na podany rachunek bankowy, wysłany z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w terminie 3 dni.
7. Termin realizacji zależny jest od kolejności zamówienia, używanych  technologii i ustalany jest indywidualnie.
8. Po wykonaniu pracy otrzymacie Państwo zdjęcia wyrobu.
9. Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych, po czym uważamy umowę za rozwiązaną z winy Klienta. Po zaksięgowaniu pozostałej kwoty przedmiot zostanie wysłany w ciągu 24 godzin (w dni robocze).
10. Kwota zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy dla zamówień indywidualnych nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.
 
III  Zwroty i reklamację
 
1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami) osoba składająca zamówienie może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, za pomocą oświadczenia złożonego sprzedającemu na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru.
2. W oświadczeniu należy podać nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonej kwoty.
3. Zwrotowi nie podlega przedmiot wykonany na zamówienie indywidualne oraz, w którym na życzenie osoby składającej zamówienie, dokonano zmiany materiałów, z których został wykonany przedmiot lub zmian rozmiaru(art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r., Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271).
4. Dokonywanie zwrotu należy zgłosić wcześniej na adres e-mail Sklepu.
5. Zwracana praca nie może nosić śladów użytkowania, musi być z nie odpiętą metką, w oryginalnym stanie i w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczona do wysyłki, wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon/faktura).
6. Przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
8. Przedmiot należy odesłać przesyłką priorytetową wraz z dołączonym dowodem zakupu i podać numer nadania na adres elektroniczny sklepu.
9. Koszty zwrotów pokrywa kupujący.
10. Zwroty przesyłek za pobraniem nie będą odbierane.
11. NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZESYŁKI ZA POBRANIEM.
12. Zwrot należnej kwoty, będącej ceną produktu, nastąpi w terminie 7 dni (nie licząc sobót i niedziel oraz innych dni wolnych od pracy) od daty otrzymania zwróconego towaru, wyłącznie na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
13. Wszelkie reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych albo  uszkodzeń powstałych w czasie transportu jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela.
14. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach nie stanowią podstawy do zwrotu towaru i nie będą rozpatrywane.
 
IV  Prawa autorskie
 
1. Witryna internetowa www.orient-and-art.com jest własnością „Kammar” Marek Kamiński i podlega prawnej ochronie zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
2. Żadna część tej strony internetowej nie może być w jakiejkolwiek formie rozpowszechniana bez pisemnej zgody właściciela.
3. Wszelkie zdjęcia, logo, grafika, znaki i teksty są prawną własnością Orient & Art
4. Wszystkie wzory przedmiotów przedstawionych w sklepie www.orient-and-art.com są własnością firmy Kammar. Nie wyrażamy zgody na ich powielanie.
5.Orient & Art  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których umieszczono na niniejszej stronie internetowej odnośniki / linki /
 
V  Poufność

1. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane przez cobaltblue.pl tylko w celu prowadzenia działalności handlowo - usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.
2. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, do ich zmiany, poprawiania i żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania
 
VI  Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy sklepem www.orient-and-art.com, a Kupującym.
2. Sklep www.orient-and-art.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.
3. Sklep www.orient-and-art.com zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia sklepu bez podania przyczyny wcześniejszego powiadomienia użytkowników
4. Sklep www.orient-and-art.com zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. O odmowie realizacji klient zostanie poinformowany e-mailem.
5. Wszelkie spory nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego prawa polskiego.
 
Aby zapobiec jakimkolwiek nieporozumieniom przed złożeniem zamówienia proszę o wysłanie zapytania czy dany towar jest aktualnie dostępny w Sklepie. Ze swojej strony staramy się na bieżąco uaktualniać wszelkie dane.


 
 
regulamin